Kunstexpositie Museum Mohlmann

Binnen kunstenaarskringen, en met name schilders in de realistische stijl, zijn de ‘ORT’; Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling – exposities bij Museum Mohlmann in Appingedam een begrip.

30 September 2023 was van die ‘ORT’ de 25 editie, en dat Jubileum moest gevierd worden. Bij Christiaan Afman, muzikant in Heavy Clay en in het dagelijks leven kunstschilder, ontstond het idee om de muziek voor de opening te verzorgen, samen met de band ‘Niceville’ van collega schilder en bassist Rein Pol uit Stedum.

Omdat die band niet meer als zodanig bestond besloten we onze muzikale krachten te bundelen. Speciaal ook voor die gelegenheid betrok Rein zangeres Simone Prins en zijn dochter en violist Heleen er bij. Aldus ontstond een gelegenheidsband waarmee het feest kon worden ingekleurd.

Zie voor een impressie ook onder het menu ‘youtube’ op deze site.